Muzykoterapia Nowogard

Muzykoterapia Nowogard

19 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Muzyka jest motywatorem, który daje, że uczniowie chętniej budzą się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i etap ich głośności jest pomyślny i spokojny – jesteśmy do tworzenia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Pełczyce

Ta nowatorska forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki strategia zastosować tę technologię w książki z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą sławą cieszy się muzykoterapia, która umożliwia uczniem w eksplorowaniu świata. Terapia muzyką jest jakimś z punktów terapii kompleksowej biorącej na planu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Pełczyce

Wpływ muzyki na organizm człowieka

Muzykoterapia to forma psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i poprawiający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej metody wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, cechem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii przydatne w książki z uczniem z niepełnosprawnością

Samą z metod oddziaływania terapeutycznego w książki z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w charakterze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Istotną postać w toku spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w rozmiarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny stanowić tworzone przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę działań na poziomie zmysłowym.

Muzykoterapia Pełczyce

W praktyki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków emitowanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontakt z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej efektywnym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Pełczyce

0 0 votes
Daj ocenę