Na czym polega inwestowanie w ropę? Czarne złoto na rynku surowcowym

Na czym polega inwestowanie w ropę? Czarne złoto na rynku surowcowym

26 kwietnia, 2020 0 przez Mikołaj Online

Na czym liczy inwestowanie w ropę? Czarne złoto na zbycie surowcowym Ropa naftowa to główny, energetyczny surowiec, który wykonywa znaczną siłę na świecie. Jej wyjątkowość liczy na ostatnim, że istnieje zatrudniana do pracy paliw płynnych, które wykonują do napędu środków transportu. Obok gazu ziemnego, węgla silnego oraz brunatnego ropa jest istotny kopalny surowiec energetyczny gospodarczego świata. Nie zastanawia wiec fakt, że inwestowanie w ropę interesuje coraz szersze grono inwestorów

Na czym liczy inwestowanie w ropę? Czarne złoto na zbycie surowcowym

Z artykułu dowiesz się:

które są rodzaje ropy naftowej,
jak wkładać w ropę,
z czego chcą notowania cen ropy.

Czarne złoto – rodzaje ropy naftowej

Na zbycie funkcjonuje kilka typów tego materiału. Do najłatwiejszych kwalifikuje się cztery rodzaje ropy. Istnieją toż:

• ropa Brent – jest uzyskiwana z rejonu Morza Północnego. Przylega do rodzaju „słodkiej” ze względu na niską zawartość siarki.

• ropa WTI – pochodzi głównie ze Bądź Powiązanych z rejonów Apallachów i Luizjany. To jeszcze ropa „przyjemna” oraz delikatna.

• Ural (REBCO) – wydobycie ropy ma w współczesnym przypadku stanowisko w Zachodniej Syberii a w strefach gór Uralu. Można ją zaliczyć do rodzaju „kwaśnych”.

• Benchmark OPEC Reference Basket – to koszyk stawiający się z wielu sposobów ropy wydobywanych i wydawanych przez kraje kartelu OPEC.

Inwestowanie w ropę – szeroki wachlarz możliwości

Handel surowcami takimi jak ropa odbywa się za pomocą standaryzowanych kontraktów terminowych na międzynarodowych giełdach. Rynek towarowy daje się na dwie grupy uczestników: pierwsza spośród nich toż podmioty handlujące kontraktami w kierunku zabezpieczenia cen towarów (hedging). Druga linia to spekulanci, którzy zarabiają na różnicy cen ropy naftowej.

Stosunkowo młodymi instrumentami są kontrakty na różnice kursowe (CFD). Inwestowanie w ropę w taki technika jest aktualnie proste w moc instytucjach finansowych, jeszcze w TMS Brokers. Traderzy chętnie wybierają ten sprzęt z racji tego, że każe on niższego zaangażowania pieniądza niż np. kontrakty futures. Poniżej krótka charakterystyka możliwości inwestowania w ropę:

Contract for difference (CFD)
CFD to mechanizm pochodny. Dokładnie oznacza kontrakt na różnice kursowe. Jest widoczny na zbycie OTC (Over the Counter), zatem na zbycie pozagiełdowym. Instrument tenże stanowi lewarowany, co oznacza, że nie trzeba dysponować tak trudnymi środkami pieniężnymi jak w przypadku inwestycji w układy futures. W TMS Brokers widoczne są dwa sposoby kontraktów CFD opartych o wartość ropy:

CFD oparty o wartość kontraktu terminowego futures na ropę Brent pisanego na giełdzie Intercontinental Exchange Futures Europe (ICE Futures Europe)
CFD oparty o futures na ropę WTI z giełdy NYMEX.
Wartość nominalna 1 kontraktu (1 lota) zatem w jednym, kiedy natomiast w odwrotnym przypadku aktualna cena baryłki pomnożona przez 1000 USD. Cechą tego instrumentu stanowi toż, że inwestowanie w ropę jest tu możliwe przy założeniu pozycji mniejszej niż 1 lot. Są proste dziesiętne, kiedy i przednie części kontraktu, co otwiera drogę inwestorom z lżejszym portfelem. Inwestycje na układach CFD przebiegają także jak na zbycie forex. Ropa potrafi stanowić poprzez nas kupowana (pozycja długa) lub sprzedawana (pozycja krótka) – a możemy inwestować w trakcie trwania hossy i bessy.

Kontrakt Futures
Kontrakt Futures oparty o wartość ropy WTI Light Seet jest pisany na giełdzie NYMEX (New York Mercantile Exchange) CME. Instrument tenże stanowi całkowicie wystandaryzowany, ponieważ podlega obrotowi giełdowemu. Jeden kontrakt opiewa na wartość 1000 baryłek. Instrument na giełdzie ma ticker CL. Minimalna zmiana waloru wynosi 0.01 USD, co oznacza, że przy najmniejszym ticku, przy jednym kontrakcie, zysk lub strata wyniesie 10 USD. Aby otworzyć 1 kontrakt, wymagany depozyt wstępny wynosi ok. 4710 dolarów. Niestety, kontrakty futures nie są podzielne, stąd ponadto nie możemy kupić lub sprzedać mniej niż jednego kontraktu. Ten przyrząd jest widoczny na którejkolwiek z budów transakcyjnych w Budynku Maklerskim TMS Brokers (platforma TMS Direct).

ETF-y oparte o wartość ropy
Instrument typu ETF (Exchange Traded Funds) jest funduszem inwestycyjnym, jaki choruje na celu odzwierciedlenie zachowania określonego benchmarku. Takim benchmarkiem potrafi stanowić cena ropy naftowej. Fundusz dokonuje emisji jednostek ETF (tytułów uczestnictwa, jakie są papierami wartościowymi) na podstawie zakupionych do portfela instrumentów finansowych. Tytuły uczestnictwa są pisane na giełdzie. Cechą tego gatunku sprzętów są bardzo proste opłaty, ponieważ te instrumenty są zarządzane pasywnie.

Z czego chcą notowania cen ropy?

Wahania kursu amerykańskiej waluty w styl naturalni mają pomysł na wycenę czarnego złota, i tymże jedynym na inwestowanie w ropę. Dzieje się właśnie więc, że waluta USA jest częścią rozliczeniową w pełnym obrocie czarnym złotem. Aprecjacja dolara będzie wykonywać spadek notowań cen ropy, a osłabienie USD odda się na dominację byków na zbycie tego materiału energetycznego.

Jak każdy rynek surowcowy, również rynek ropy naftowej jest zależny od relacji popytowo-podażowej. To tylko podaż (czyli wydobycie) ropy oraz popyt (konsumpcja) mocno determinują ceny ropy na giełdzie. Globalny wzrost finansowi będzie realizował zapotrzebowanie na czarne złoto. Natomiast recesja zadziała odwrotnie.

To, czy ropa zdrożeje w złym okresie, będzie zależeć m.in. od decyzji kartelu OPEC, nastrojów inwestorów, wydarzeń geopolitycznych czy informacjach na fakt zapasów ropy (publikowanych przez DoE lub API).

Cena baryłki ropy jest istotną rzeczą dla ludzi krajów, które zajmują ten środek w bliskim przemyśle. Droższa ropa to cenniejszy koszt produkcji dóbr i usług, co z zmianie przenosi się na spadek marży zysku i spadek efektywnego popytu

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę